Historien til Norsk oppdrettsservice:

Norsk oppdrettsservice er datter selskap av Fjordservice Flekkefjord.

Fjordservice ble startet i 2010 av Andreas Lindhom og Rune Vatland. Fjordservice driver i hovedsak med kjøp og salg av leppefisk til oppdrettsnæringen.

Sommeren 2010 var Andreas og Rune på sjøen og fisket leppefisk. Da samtalen de imellom da og nå stort sett dreier seg om havbruk nevnte Rune for Andreas at Rognkjeks måtte være en egnet art å drive oppdrett på til en god lusespiser. Det var startskuddet.

Sammen fikk de med seg andre med erfaring fra oppdrett og dannet Norsk oppdrettsservice AS , som landets første kommersielle rognkjeks oppdrett.

De etablerte seg på Abelsens i Flekkefjord. De opplevde at rognkjeksen ble godt tatt imot i næringen og etterspørselen ble fort stor.

Samme år kjøpte Nos et anlegg på Ræstad i Molde.

Det ble mange utfordringer i startfasen. Men av sine feil lærere man og produksjonen gikk stadig bedre. Mye takket flinke medarbeidere som har stått på i nedturene som i oppturene.

Siden 2012 har produksjonen steget fra 100 000 til 1 million i 2014.

Etter planen skal Nos levere 2,5-3 millioner rognkjeks i 2015.

I 2014 kjøpte Lerøy 34% av selskapet.

I 2013/14 etablerte selskapet egen avdeling for oppfølging til kundene. Med denne løsningen får kundene hjelp og veiledning for at rensefisken skal fungere optimalt i bruk. Gjennom jevnlig besøk, rapportering, samlinger og kurs.