Leveringsklar rognkjeks og tett oppfølging i bruken av den.