Det har skjedd mye på utviklingen innen bruken av Rensefisk siden Nos ble med på leken i 2010!

Nos vill fortsette produksjon av kvalitets rognkjeks I tillegg til å jobbe sammen med oppdrettsanlegg av Laks og ørret over hele landet. og ca. 200 menn og kvinner som jobber på mærdkanten, for å fortsette utviklingen innen bruken av Rensefisk.

Den beste måten å gjøre dette på er gjennom åpenhet, kunnskapsflyt og fortsatt forbedre best praksis.

Det vil være ett mål for Nos og kunne samle flere aktører slik at kunnskapen fra merdkanten kan komme best mulig til nytte på hvert enkelt anlegg i alle deler av landet.