Nos har fra oppstarten hatt samarbeid med Terje Malo lastebiltransport for all transport av rognkjeksen.

Terje Malo Lastebiltransport har sitt tilholdssted i Molde. Firmaet startet opp i 1984 og har etter hvert spesialisert seg på transport av levende fisk.

Det har i hovedsak gått i laks, ørret, kveite og torsk.

Siden 1994 har de transportert leppefisk over hele landet. Leppefisken blir fisket på Sørlandet og er veterinærkontrollert før hver opplastning. Dette er en effektiv og svært miljøvennlig avlusing av laksen. Bergnebb settes ut på våren på smolt. Grøngylt og Berggylte blir satt ut på stor laks fra tidlig vår frem til november.