Totalleverandør av tjenester
for å bekjempe lakselus

Strategisk luseforebygging og fornøyde kunder langs Norges kyst i over 10 år!

RENSEFISKPRODUKSJON

Rognkjeks &
Berggylt

Bærekraftige og naturens løsning for lusekontroll. Årlig produksjon på ca.  5 000 000.

 

GJENFANGST

Skånsom  håndtering

Oppfisking av rensefisk i en forebyggende fase og før operasjoner ved anlegget for å skåne rensefisken.

OPPFØLGING

Optimal effekt og
fiskevelferd

Tett oppfølging på kundens anlegg for å sikre optimal effekt og fiskevelferd.

DATAANALYSE

Rensefisk-
hjelperen

Analyseprogram for å identifisere hvilke forebyggende tiltak som kan settes inn.

I over 10 år har NOS drevet strategisk luseforebyggende arbeid gjennom produksjon, avl og oppfølging av rensefisk ute på merdkanten. Vårt team utarbeider strategiske planer som tar høyde for hver lokalitets særegne forhold. Rensefiskhjelperen inneholder verdens største databank på rensefisk og er et nyttig verktøy for å oppnå optimal effekt.