Totalleverandør av tjenester
for å bekjempe lakselus

Produkter & tjenesterKontakt

Hva vi driver med

Produksjon av rognkjeks

Rognkjeks er en bærekraftig rensefisk til bruk for biologisk bekjempelse av lakselus til oppdrettsnæringen for laks og ørret. Norsk Oppdrettsservice AS har en komplett produksjonsprosess, samtidig som vi kjører kontinuerlige forsknings- og utviklingsprosjekter for å forbedre produksjonen.

Vi har en stamfiskavdeling som håndterer hele prosessen fra villfanget stamfisk til befruktning og inkubering. Klekkeriavdelingen håndterer så fisken fra klekking, med tett monitorering og oppfølging for riktig vekstkurve. Ulike vekstforhold og genetikk tas med i betraktningen for god fiskevelferd. Optimal fiskehelse er viktig og vi har avansert vannfiltrering hvor 99,9% av bakterier fjernes og ekstra oksygen tilsettes vannet for gode forhold. Fisken leveres screenet og vaksinert – klar for sjøsetting.

Oppfølging på kundeanlegg

Med vår erfaring tilbyr vi tett oppfølging av kunder på deres anlegg for å ivareta fiskehelsvelferden samt at den har optimale arbeidsforhold. Arbeidet inkluderer tilrettelegginger på anleggene, forebyggende tiltak, analyser, foring, screening, tilsyn, ROV-kamera dokumentering og rutiner m.m. Vi følger hele utsettet fra start til slutt og har faste kundeavtaler for dette. Vi ønsker å være en viktig støttespiller for næringen.

Oppfisking av rensefisk

Vi har 6 båter i drift per i dag; 3 båter i Vest og 3 i Midt som driver med gjenfangst for å utnytte den dyrbare ressursen som rensefisken er. På denne måten bevarer vi miljøet og reduserer svinn, samtidig som vi hensyntar fiskevelferden.

Om Norsk Oppdrettsservice

Norsk Oppdrettsservice (NOS) har opphav i Fjordservice Flekkefjord AS. Fjordservice ble startet i 2010 av Andreas Lindhom og Rune Vatland, og driver i dag blant annet med kjøp og salg av leppefisk og levende transport av fisk til Havbruksnæringen.

Sommeren 2010 var Andreas og Rune på sjøen for å fiske leppefisk. I samtalen mellom bølgeskvulpene kom idéen fra Rune om at rognkjeks måtte være en egnet art å drive produksjon på som lusespiser – det var startskuddet. Sammen fikk de med seg flere venner med erfaring fra havbruksnæringen og dannet Norges første kommersielle rognkjeksoppdrett – Norsk Oppdrettsservice AS. Etableringen fant sted på Abelnes i Flekkefjord. De opplevde raskt at rognkjeksen ble godt tatt imot i næringen og etterspørselen ble fort stor. Samme år kjøpte NOS anlegget på Ræstad i Molde.

Det ble mange utfordringer i startfasen. Men av sine feil lærer man og produksjonen ble stadig videreutviklet med god hjelp fra flinke medarbeidere med en utrolig innsats gjennom opp- og nedturer – med samme gode humør.

I 2014 kjøpte Lerøy Seafood Group seg inn som hovedeier og avdelingen i Bergen ble en del av NOS. Samtidig ble det hentet en egen avdeling for kundeoppfølging fra Fjordservice AS, så kundene får hjelp og veiledning for optimal bruk av rensefisk gjennom jevnlige besøk, rapporteringer, samlinger og kurs. I 2017 ble også en avdeling for gjenfangst av rensefisk etablert. Dette for å optimalisere bruk av rensefisken ifm. økt press på luseproblematikk. Rensefisken blir fanget opp etter å ha utført sin jobb i en merd og flyttet til en annen for mer lusebeiting.

Alle våre ansatte som jobber med rognkjeks er genuint opptatt av fiskens helse, og stolt over rensefisk som et bærekraftig og nyttig tiltak mot lakselus.

Årets Gasellebedrift 2016

Årets gasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet. Det kåres det Dagens Næringsliv kaller «gasellevinnere» blant «gasellebedrifter» i samtlige av Norges fylker. Fylkesvinnerne konkurrerer samtidig om utmerkelsen «årets gasellebedrift» eller «årets gaselle». Utmerkelsen ble første gang utdelt i 2003. Nasjonal gasellevinner i 2016 var Norsk Oppdrettservice as.

Les mer om kåringen og se video fra kåringen hos Dagens Næringsliv.

Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2015

–  Norsk Oppdrettsservice og Akvaplan har fått utvikla rognkjeks til å bli ein interessant art som blir brukt som rensefisk i oppdrett i staden for leppefisk. Det er snakk om oppdrett av rognkjeks slik at det ikkje skal oppstå eit stort press på villl rognkjeks og som dermed blir ei ny utfordring for forvaltning og næring.  Stadig fleire oppdrettarar er i gang med å etablere eigne anlegg for oppdrett av rognkjeks, mykje takke vere den kunnskapen dei to prisvinnarane har bidratt med, seier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Les mer om prisen hos Fiskeridirektoratet

Se vår introduksjonsvideo

Lær om rognkjeksens reise fra våre produksjonslokaler til oppdrettsanleggene, og hvordan rognkjeksen fjerner lus fra laksen.

Logistikk

Fjordservice Transport AS

Vår logistikkpartner for landbasert logistikk / lastebiltransport er søsterselskap Fjordservice Transport AS. De har avdelinger i Flekkefjord og Sunndalsøra og tilbyr logistikkløsninger tilpasset våre behov med tilrettelagte lastebiler, overvåking, oksygen m.m.

Styre

Stig Atle Nilsen

Styreleder

 

Willy Berglund

Styremedlem

 

Karl Tron Skarpenes

Daglig leder

 

Andreas Lindhom

Styremedlem

 

Jesper Økland

Styremedlem

 

Rune Vatland

Styremedlem

 

Hovedaksjonærer

Lerøy Seafood Group ASA (51%)

Norges ledende sjømateksportør, vår hovedkunde og samarbeidspartner.

Lær mer på leroyseafood.com

Fjordservice Flekkefjord AS (38.19%)

Driver med kjøp og salg av leppefisk, er morselskapet og samarbeidspartner.

Lær mer på deres Facebook side.

Våre avdelinger

Flekkefjord / Abelnes

Vårt hovedkontor ligger på Abelnes i Flekkefjord kommune sammen med produksjonsavdeling, omtrent midt mellom Stavanger og Kristiansand.

I Flekkefjord er vi ca. 10 medarbeidere i produksjon, og 6 mennesker administrativt som også håndterer de andre avdelingene.

Adresse: Abelnes 60, 4400 Flekkefjord

Molde / Ræstad

Vår avdeling Ræstad ligger i idylliske Midsund kommune. På Ræstad er vi ca. 5 produksjonsmedarbeidere. Avdelingen ble opprettet i 2010.

Adresse: Holmevegen 43, 6475 Midsund

Bergen / Sagen

Vår avdeling Sagen ligger i vakre Årland kommune. Her er vi ca. 5 produksjonsmedarbeidere.

Avdelingen ble en del av Norsk Oppdrettsservice i 2014, men eies av Lerøy Vest AS.

Adresse: Sagavegen 56, 5652 Årland

Avdeling Flekkefjord / Abelnes

Abelnes 60, 4400 Flekkefjord

Avdeling Molde / Ræstad

Holmevegen 43, 6475 Midsund

Avdeling Bergen / Sagen

Sagavegen 56, 5652 ÅRLAND

Kontaktinformasjon

Hovedkontor

Norsk Oppdrettsservice AS
Abelnes 60
4404 Flekkefjord

Kontaktpersoner

Karl Tron Skarpnes

Daglig leder

Henriette Bakke

Administrasjon

May Grete Fladen Vatland

Administrasjon

Andreas Lindhom

Forskning og utvikling

Rune Vatland

Produksjon

Ole Roald Danielsen

Oppfølging og oppfisking

Haakon Hansen Fodnestøl

Leder avd. Ræstad

Rune Johannessen

Leder avd. Abelsnes

Ulf Thorsvik

Leder avd. Sagen

95749382
ulft@leroy.no