FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

I NOS brenner vi for å gjøre havbruk enda mer bærekraftig
Vi fokuserer spesielt  på 2 av FNs Bærekraftsmål.

Mål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Her legger vi ned en betydelig innsats i gjenbruk av rensefisken, samt etterbruk i form av mat/fôr.

Mål nr. 14 – Liv under vann

Her jobber vi daglig med å redusere kjemikaliebruken i havbruksnæringen.