VÅRT FOU-ARBEID STÅR

Fremst innen utvikling
av rensefisk

Pågående FoU-prosjekter

  1. Ekte tareskjul
  2. Ernæring rognkjeks
  3. Avl
  4. Rognkjeks til menneske konsum

Fullførte FoU-prosjekter

  1. Luseappetitt på individnivå
  2. Ekte tareskjul i Berggylt produksjon
  3. Ferskvannspåvirkning av Rognkjeks

Publikasjoner

Salmon lice in the stomach contents of lumpfish sampled from Norwegian fish farms: Relationship between lice grazing and operational conditions
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848622010845
30. januar 2023

Ta gjerne kontakt
for en uformell prat

Andreas Lindhom

Forskning og utvikling