GJENFANGST

Gjenbruk
– på sitt beste

Vår tjeneste er oppfisking av rensefisk i forkant av eventuelle avlusninger for å skåne rensefisken, samt for å sikre gjenbruk etter slakt av laks.

Gjenfangstteamet vårt ble opprettet i 2017. Teamet har avdeling i Midt-Norge og på Vestlandet. Det er lagt mye arbeid i å utarbeide de beste fangst-metodene og dokumentasjon av operasjonen, teamet jobber kontinuerlig med utvikling for å oppnå det beste resultatet. Vi er i dag en av de største innen gjenfangst.

Spør meg gjerne 🙂

Ole Roald Danielsen

Kontaktperson for gjenfangst