GJENFANGST

Gjenbruk
– på sitt beste

Vår tjeneste er oppfisking av rensefisk i forkant av eventuelle avlusninger for å skåne rensefisken, samt for å sikre gjenbruk etter slakt av laks.

Gjenfangstteamet vårt ble opprettet i 2017 etter sterkt ønske fra kunde. Teamet har avdeling i Midt-Norge og på Vestlandet.  Det er lagt mye arbeid i å utarbeide de beste fangst-metodene, og teamet jobber kontinuerlig med utvikling for å oppnå det beste resultatet. Vi har i dag en håndfull båter i full drift fra sør til nord.

Spør meg gjerne 🙂

Ole Ronald Danielsen

Kontaktperson for gjenfangst