Historien til NOS

NOS har opphav i selskapet Fjordservice Flekkefjord AS.
Fjordservice ble startet i 2010 av Andreas Lindhom og Rune Vatland,
og driver i dag blant annet med kjøp og salg av leppefisk
og levende transport av fisk til havbruksnæringen.

2010

Idé blandt bølgeskvulp

Denne sommeren var Andreas Lindhoim og Rune Vatland på sjøen for å fiske leppefisk. I samtalen mellom bølgeskvulpene kom idéen fra Rune om at rognkjeks måtte være en egnet art å drive produksjon på som lusespiser. Det var startskuddet.

Sammen fikk de med seg flere venner med erfaring fra havbruksnæringen og dannet Norges første kommersielle rognkjeksoppdrett – Norsk Oppdrettsservice AS. Etableringen fant sted på Abelnes i Flekkefjord. De opplevde raskt at rognkjeksen ble godt tatt imot i næringen og etterspørselen ble fort stor.

2011

Selskap etablert

Det var mange utfordringer i starten. Men av sine feil lærer man og produksjonen ble stadig videreutviklet med god hjelp fra flinke medarbeidere med en utrolig innsats gjennom opp- og nedturer – med samme gode humør.

Først i markedet med kommersiell produksjon av rognkjeks

Kjøpte produksjonsanlegg i Molde

2014

Anlegg på Sagen ble en del av NOS

Lerøy Seafood Group kom inn som hovedeier og avdelingen i Bergen ble en del av NOS.

Egen avdeling for kundeoppfølging etablert

Slik at kundene kunne få hjelp og veiledning for optimal bruk av rensefisk gjennom jevnlige besøk, rapporteringer, samlinger og kurs.

2015

Vinner Fiskeridirektoratets Miljøpris!

Stor jubel! Dette var akkurat hva vi jobbet for; bedre fiskehelse og mer miljøvennlig håndtering av lakselus.

2016

Vinner Årets Nasjonale Gaselle!

Utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet, blandt bedrifter som har oppnådd Gaselle-status. Mer på dn.no

2017

Egen avdeling for gjenfangst etablert

Dette for å optimalisere bruk av rensefisken ifm. økt press på luseproblematikk. Rensefisken blir fanget opp etter å ha utført sin jobb i en merd og flyttet til en annen for mer lusebeiting.

2018

Egen FoU avdeling etablert

Økt fokus på FoU i NOS resulterte i at vi etablerte en egen avdeling til dette og det jobbes nå daglig med forbedringer og analyser.

2020

Starter egen produksjon av berggylt

Kompetansen rundt berggylt-produksjon er kommet langt hos oss og vi tar endelig steget med å starte egen produksjon av berggylt.