Totalleverandør av tjenester
for å bekjempe lakselus

Strategisk luseforebygging og fornøyde kunder langs Norges kyst i over 10 år!

RENSEFISKPRODUKSJON

Rognkjeks &
Berggylt

Bærekraftige og naturlige løsning for lus. Årlig produksjon på ca. 5 000 000.

 

GJENFANGST

Skånsom  håndtering

Oppfisking av rensefisk i forkant av f.eks. avlusninger for å skåne rensefisken.

OPPFØLGING

Optimal
fiskevelferd

Tett oppfølging på kundens anlegg for å sikre optimal fiskevelferd.

DATAANALYSE

Rensefisk-
hjelperen

Programvare for å identifisere faktorer ved rensefiskens lusebeitende adferd.

I over 10 år har NOS drevet strategisk luseforebyggende arbeid gjennom produksjon og avl av rensefisk, oppfølging og tilrettelegging ute på kundeanlegg og dataanalyser av rensefiskens- og lakselusens atferd.

Vi styrker bærekraftig lakseproduksjon langs Norges kyst.