Hva vi driver med

Produksjon av rognkjeks

Rognkjeks er en bærekraftig rensefisk til bruk for biologisk bekjempelse av lakselus til oppdrettsnæringen for laks og ørret. Norsk Oppdrettsservice AS har en komplett produksjonsprosess, samtidig som vi kjører kontinuerlige forsknings- og utviklingsprosjekter for å forbedre produksjonen.

Vi har en stamfiskavdeling som håndterer hele prosessen fra villfanget stamfisk til befruktning og inkubering. Klekkeriavdelingen håndterer så fisken fra klekking, med tett monitorering og oppfølging for riktig vekstkurve. Ulike vekstforhold og genetikk tas med i betraktningen for god fiskevelferd. Optimal fiskehelse er viktig og vi har avansert vannfiltrering hvor 99,9% av bakterier fjernes og ekstra oksygen tilsettes vannet for gode forhold. Fisken leveres screenet og vaksinert – klar for sjøsetting.

Oppfølging på kundeanlegg

Med vår erfaring tilbyr vi tett oppfølging av kunder på deres anlegg for å ivareta fiskehelsvelferden samt at den har optimale arbeidsforhold. Arbeidet inkluderer tilrettelegginger på anleggene, forebyggende tiltak, analyser, foring, screening, tilsyn, ROV-kamera dokumentering og rutiner m.m. Vi følger hele utsettet fra start til slutt og har faste kundeavtaler for dette. Vi ønsker å være en viktig støttespiller for næringen.

Oppfisking av rensefisk

Vi har 6 båter i drift per i dag; 3 båter i Vest og 3 i Midt som driver med gjenfangst for å utnytte den dyrbare ressursen som rensefisken er. På denne måten bevarer vi miljøet og reduserer svinn, samtidig som vi hensyntar fiskevelferden.