TOTALLEVERANDØR AV
TJENESTER FOR Å BEKJEMPE LAKSELUS

Bli kjent med NOS
– på 1 minutt

Over 10 år med rensefisk

NOS har i over 10 år drevet strategisk luseforebyggende arbeid gjennom produksjon, avl og oppfølging, tilrettelegging ute på kundeanlegg samt data innsamling og analyser av rensefiskens- og lakselusens atferd.

Vi legger stor vekt på forskning og utvikling innenfor vårt område, og samarbeider med flere aktører i næringen for å sammen styrke lakseproduksjonen langs Norges kyst.

Støttespiller for hele kysten

Norge har en betydelig havbruksnæring og lakselus er en stor utfordring for fiskevelferden. NOS ønsker å være en viktig støttespiller for lakseproduksjonen langs hele kysten. Som en totalleverandør av tjenester for forebyggende, biologisk lusekontroll er vi nettopp det.

Først og stadig i utvikling

Vi var først ut med kommersiell rognkjeks-produksjon i 2011, og har siden da utviklet unik kompetanse innen bærekraftig bruk av rensefisk. I dag produserer vi rognkjeks og berggylt fordelt på 3 steder i Norge hvor vi følger fisken vår fra start til slutt. Vårt oppfølgingsteam lager sammen med kunden en rensefisk-strategi og følger opp fisken gjennom hele utsettet. Gjenfangst-teamet fisker ut rensefisk i forkant av eventuelle behandlinger for å skåne rensefisken, samt for å øke gjenbruk av rensefisk.

En sirkel av produkter og tjenester

Alle våre ansatte er genuint opptatt av fiskens helse, og stolt over rensefisk som et bærekraftig og nyttig tiltak mot lakselus.

Vi er stolte av å kunne tilby våre kunder en komplett pakke med avl og produksjon av rensefisk, gjenfangst, oppfølging og analyse.

Avdelinger

Flekkefjord / Abelnes

Albensnes 60, 4404 Flekkefjord

Vårt hovedkontor ligger på Abelnes i Flekkefjord kommune sammen med produksjonsavdeling. Her er vi ca. 10 medarbeidere i produksjonen, og 6 mennesker administrativt som også håndterer de andre avdelingene.

Molde / Ræstad

Holmevegen 43, 6475 Midsund

Ligger i idylliske Midsund i Molde kommune. Her er vi ca. 5 produksjonsmedarbeidere. Avdelingen ble opprettet i 2010.

Bergen / Sagen

Sagavegen 56, 5652 Årland

Ligger i vakre Årland i Samnanger kommune. Her er vi ca. 5 produksjonsmedarbeidere.
Avdelingen ble en del av NOS i 2014, men eies av Lerøy Vest AS.

Hovedaksjonærer

Lerøy Seafood Group ASA

Norges ledende sjømateksportør, vår hovedkunde og samarbeidspartner.

Mer på leroyseafood.com

Fjord-Holding AS 

Driver med kjøp og salg av leppefisk, er morselskapet og samarbeidspartner.

Mer på Facebook side

Visste du at lakselus…

er kun å finne på den nordlige halvkule likt som rognkjeksen

i stadiet Naupilus har best overlevelse i vintermånedene

er den vanligste parasitten på laksefisk

Styret

Bjarne Reinert

Styreleder

 

Andreas Lindhom

Styremedlem

 

Harald Larssen

Styremedlem

 

Morten Egenæs Fjæreide

Styremedlem

Torgny Vetrhus

Styremedlem

Styresaker relevant til offenliggjøring

23. juni 2023

I løpet av 2022 har konsernet gjennomført aktsomhetsvurderinger internt og eksternt, med fokus på respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette som en del av implementeringen av åpenhetsloven. Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko. Resultatene fra dette arbeidet vil bli publisert på konsernets nettsider innen 30. juni 2023.