OPPFØLGING PÅ KUNDEANLEGG

Optimalisert effekt og god
fiskevelferd

Med vår erfaring kan vi tilby tett oppfølging ved kundens anlegg for å sikre optimale arbeidsforhold for rensefisken og ivareta fiskevelferden.

Oppfølgingsteamet legger sammen med kunden en forebyggende strategi med sikte på å holde lave lusenivå gjennom produksjonen og NOS teamet følger utsettet nøye. Arbeidet inkluderer utfyllende rapporter som dokumenterer effekten av rensefisken og detaljert videomateriell, forebyggende tiltak, analyser, foring, screening, tilsyn, ROV dokumentering og rutiner. Vi samler inn og analyserer data for å se på effekten av rensefisk samt hvilke faktorer som må ligge til rette for optimal lusebeiting.

Kunnskapen vi bygger sammen med kunde har stor verdi for å lykkes med kommende utsett og rensefisk-strategi. Gjennom årene har vi samlet en betydelig mengde data og kunnskap på dette området som blir brukt for å sikre god luse-strategi langs Norges kyst.

– målet er alltid å holde lusetall nede og sikre god fiskevelferd.

Spør meg gjerne 🙂

Ole Roald Danielsen

Kontaktperson for oppfølging