OPPFØLGING PÅ KUNDEANLEGG

Optimalisert
fiskevelferd

Med vår erfaring kan vi tilby tett oppfølging ved kundens anlegg for å sikre optimale arbeidsforhold for rensefisken og ivareta fiskevelferden.

Oppfølgingsteamet legger sammen med kunden en strategi for forebygging av lakselus og følger utsettet nøye. Arbeidet inkluderer blant annet tilrettelegginger på anleggene, fore byggende tiltak, analyser, foring, screening, tilsyn, ROV-kamera dokumentering og rutiner. Vi samler inn og analyserer data for å se på e!ekten av rensefisk samt hvilke faktorer som må ligge til rette for optimal lusebeiting.

Vår kunnskap har stor verdi for at kunder skal lykkes med kommende utsett og rensefisk-strategi. Gjennom årene har vi samlet en betydelig kunnskap og mengder data på dette området som blir brukt for å sikre god luse-strategi langs Norges kyst.

– målet er alltid å holde lusetall nede og sikre god fiskevelferd.

Spør meg gjerne 🙂

Ole Ronald Danielsen

Kontaktperson for oppfølging