RENSEFISKPRODUKSJON

Rognkjeks
& berggylt

Opplev rensefiskens reise

Bruk av rensefisk fører til betydelig mindre mekanisk og medikamentell avlusning

NOS har en komplett produksjon og egen FoU avdeling
– vi tilbyr de ledende løsningene

Rognkjeks

Rognkjeks er en bærekraftig rensefisk til bruk for biologisk bekjempelse av lakselus til oppdrettsnæringen for laks og ørret. Arten er en dyktig lusespiser som kan brukes over hele landet.

Hele produksjonen in-house

Vi håndterer hele produksjonsprosessen in-house: fra villfanget rognkjeks til befruktning og inkubering. Klekkeri-avdelingen håndterer fisken fra klekking, med tett monitorering og oppfølging for riktig vekstkurve. Ulike vekstforhold og genetikk tas med i betraktningen for god fiskevelferd. Optimal fiskehelse er viktig og vi benytter avansert vannfiltrering hvor 99,9% av bakterier fjernes og ekstra oksygen tilsettes vannet for gode forhold. Fisken leveres screenet og vaksinert – klar for sjøsetting. Årlig produksjon har gått fra ca. 30 000 til ca. 4 600 000 første tiår.

Avl

Avlsarbeidet til NOS startet i 2015 og har utviklet seg i samarbeid med AkvaPlan-Niva de seneste år. Avlsmålene er fisk med egenskapene lav tilvekst, robusthet og lusebeite-effekt. Første NOS familie har allerede vist resultat med en betydelig høyere overlevelse i sjø.

Rognkjeksrogn

Liten rognkjeks

Rognkjeks ut i merd

Vaksinering av rognkjeks

Berggylt

Berggylten er en robust leppefisk som kan brukes i alle produksjonssykluser. Fisken er sentvoksende med god overlevelse og kan brukes i mange år sammen med laksen

Komplimenterende leppefisk

NOS vurderte lenge produksjon av berggylt for å komplementere rognkjeks som lusebeiter i merdene. NOS har mye dokumentasjon som viser god effekt av den villfangede berggylten. Berggylt er en krevende art å produsere, og det gode samarbeidet med det fremste kompetansemiljøet i Norge gir oss muligheten til å løse utfordringene og nå våre strenge kvalitetsmål – produksjonen er godt i gang.

Produksjon startet i 2020

Etter å ha samlet og studert all kunnskap om produksjon av arten, ble 2020 året hvor vi startet opp med første batch egenprodusert berggylt. Dette styrker tilbudet vårt betraktelig og vi kan med vår rensefiskproduksjon tilby økt lusebeiting gjennom hele året.

Logistikk

Vår logistikkpartner for landbasert logistikk / lastebiltransport er søsterselskap Fjordservice Transport AS. De har avdelinger i Flekkefjord og Sunndalsøra og tilbyr logistikkløsninger tilpasset våre behov med tilrettelagte lastebiler, overvåking, oksygen m.m.

 

Visste du at rognkjeks…

  • kan spise opptil 300 stk lakselus på 1 dag
  • er på sitt mest effektive i mars
  • i vill tilstand beiter utvandrende smolt
  • er den tredje største oppdrettsfisken i Norge
  • er observert i å beite lus på kveite

Visste du at berggylt…

  • tåler vanntemperatur fra 0 til 30 grader
  • er på sitt mest effektive i september
  • er hermafroditt, dvs. at den skifter kjønn
  • inntar dvale under 3 grader
  • er utbredt fra Marokko til Norge

Spør meg gjerne 🙂

Rune Vatland

Ansvarlig for rensefisk