RENSEFISKPRODUKSJON

Rognkjeks
& berggylt

Opplev rensefiskens reise

Rensefisk i merder fører til betydelig mindre mekanisk og medikamentell avlusning av laks

NOS har en komplett produksjon og egen FoU avdeling
– vi skal tilby de ledende løsningene

Rognkjeks

Visste du at rognkjeks…

  • kan spise opptil 300 stk lakselus på 1 dag?
  • rognkjeks er på sitt mest effektive som lusebeiter i mars mens berggylt er aller mest effektiv i september?

  • i vill tilstand beiter lakselus på utvandrende smolt?
  • er den tredje største oppdrettsfisken i Norge?
  • er observert i å beite lus på kveite?

Rognkjeks er en bærekraftig rensefisk til bruk for biologisk bekjempelse av lakselus til oppdrettsnæringen for laks og ørret. Arten er en dyktig lusespiser som kan brukes over hele landet.

 

 

 

 

Vi håndterer hele produksjonsprosessen in-house: fra villfanget rognkjeks til befruktning og inkubering. Klekkeri-avdelingen håndterer fisken fra klekking, med tett monitorering og oppfølging for riktig vekstkurve. Ulike vekstforhold og genetikk tas med i betraktningen for god fiskevelferd. Optimal fiskehelse er viktig og vi benytter avansert vannfiltrering hvor 99,9% av bakterier fjernes og ekstra oksygen tilsettes vannet for gode forhold. Fisken leveres screenet og vaksinert – klar for sjøsetting. Årlig produksjon har gått fra ca. 30 000 til ca. 4 600 000 første tiår.

Avl

Avlsarbeidet til NOS startet i 2015 og har utviklet seg i samarbeid med AkvaPlan-Niva de seneste år. Avlsmålene er fisk med egenskapene lav tilvekst, robusthet og lusebeite-effekt. Første NOS familie har allerede vist resultat med en betydelig høyere overlevelse i sjø.

Berggylt

NOS vurderte lenge produksjon av berggylt for å komplementere rognkjeks som lusebeiter i merdene. Etter å studert i flere år hvor godt den fungerer i villfanget stand. Bergylt er en utfordrende art å produsere, men et tungt kompetansemiljø med mye erfaring har klarte å løse utfordringer og nådd kvalitetsmål – produksjonen er i gang.

Etter å ha samlet og studert all kunnskap om produksjon av arten, ble 2020 året hvor vi startet opp med første batch egenprodusert berggylt. Dette styrker tilbudet vårt betraktelig og vi kan med vår rensefiskproduksjon tilby økt lusebeiting gjennom hele året.

Visste du at berggylt…

– Tåler vanntemperatur fra 0 til 30 grader? – Er hermafroditt, dvs. at den skifter kjønn? – Inntar dvale under 3 grader? – Er utbredt fra Marokko til Norge?

Logistikk 

Vår logistikkpartner for landbasert logistikk / lastebiltransport er søsterselskap Fjordservice Transport AS. De har avdelinger i Flekkefjord og Sunndalsøra og tilbyr logistikkløsninger tilpasset våre behov med tilrettelagte lastebiler, overvåking, oksygen m.m.

 

Spør meg gjerne 🙂

Rune Vatland

Ansvarlig for rensefisk