NOS RENSEFISKHJELPEREN

Datadrevet
helhetsbilde

Over 10 år med erfaringsdata
optimaliserer bruk av rensefisk

Vi har utviklet et eget program for datainnsamling for å kartlegge suksessfaktorer for rensefiskens lusebeitende adferd. Her har vi satt over 10 år med kunnskap og dokumentasjon i system for å optimalisere og dokumentere god drift av rensefisken.

Innsamling av data foregår fra de sørligste til de nordligste produksjonsanleggene av laks i Norge. Hittil har vi samlet data fra mer enn 20 000 mageinnholdsanalyser, og databasen oppdateres med ca. 250 nye hver uke. Databasen vår blir også brukt av Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og INAQ i deres arbeid for kartlegging av rensefiskens effekt i ulike faser og situasjoner.

Analysene gjennomføres grundig med tilleggsfaktorer som værforhold, temperatur, innblandingsprosent (rensefisk i#t. laks/ørret), størrelse, løpemeter med skjul samt at alt annet mageinnhold loggføres.

Ved å fange opp alle faktorer vil vi kunne lære mer om hva som trigger rognkjeksen til å spise lus, like viktig er det også å kartlegge hvilke perioder og under hvilke forhold den ikke beiter mye lus.

Et helhetlig bilde av situasjonen

For oppdrettere vil dette programmet gi økt kunnskapsnivå innen bruken av rensefisk for så å kunne implementere det i drift for forebygging mot lus. Man får et helhetlig bilde av situasjonen og dokumenterer e!ekten, noe som forenkler avgjørelsen om hvilke tiltak som bør eller ikke bør settes inn.

Spør meg gjerne 🙂

Ole Ronald Danielsen

Kontaktperson for Rensefiskhjelperen